Uvjeti korištenja

  1. Opće odredbe

PediOrtoS pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeniwww.pediortos.com. Usluga se sastoji od edukativnih tekstova iz područja dječje ortopedije te pružanja besplatnih online medicinskih savjeta temeljem upita Korisnika.  

Uvjeti korištenja web stranice PediOrtoS  (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju uvjete i odredbe korištenja PediOrtoS internetske stranice te je prije početka korištenja iste potrebno pažljivo pročitati i s njima se upoznati.  

Sve izmjene ovih Uvjeta korištenja bit će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih. 

Prije slanja upita putem kontakt forme posjetitelji internetske stranice (u daljnjem tekstu: Korisnici) izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima. 

  1. Korištenje internetske stranice

Korisnik se izričito slaže da će ovu internetsku stranicu koristiti isključivo na svoju odgovornost. PediOrtoS ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka, niti jamči za posljedice koje mogu nastati korištenjem ove internetske stranice. 

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Korisnika, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom PediOrtoS-a i/ili trećih pružatelja usluga. Korisnik izričito potvrđuje da PediOrtoS nije odgovoran za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Korisnik. 

Ni u kojem slučaju PediOrtoS ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ove internetske stranice, ili s njom povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ove internetske stranice. 

Korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne ograničavajući se, na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetske stranice PediOrtoS te sve s tim povezane troškove. PediOrtoS nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove internetske stranice. 

U svrhu izbjegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane PediOrtoS-a, Korisniku neće biti uskraćena propisima zajamčena prava. 

Dokumenti publicirani na ovoj internetskoj stranici ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj internetskoj stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici dozvoljeno je samo uz prethodno izričito odobrenje PediOrtoS-a. 

 

  1. Sadržaj i svrha informacija

Ova internetska stranica je koncipirana tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema iz područja dječje ortopedije. Medicinske informacije koje donosi služe kao dopuna posjetu liječniku, a ne umjesto njega. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute u svezi sa stanjima i bolestima spomenutim na ovoj stranici, molimo da podnesete upit preko kontakt forme ili se obratite izravno kvalificiranom medicinskom osoblju. 

 

  1. Izmjene Uvjeta korištenja

PediOrtoS  zadržava pravo u bilo kojem trenutku revidirati ove Uvjete korištenja, kao i izmijeniti sadržaj ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. 

Ukoliko dođe do promjene Uvjete korištenja, a Korisnik nastavi koristiti internetsku stranicu www.pediortos.com , smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena Uvjeta korištenja važeća je prema trećima od trenutka objave na internetskim stranicama www.pediortos.com. 

Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove internetske stranice pristajete na ove Uvjete korištenja. Ako ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne koristite ovu stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje. 

 

 

Scroll to Top