Tortikolis

TORTIKOLIS


Što je tortikolis? 

Stanje kod kojeg je vrat nagnut u stranu naziva se tortikolis. Kada se govori o tortikolisu uglavnom se misli na prirođeni mišićni tortikolis koji je posljedica skraćenja sternokleidomastoidnog mišića na jednoj strani vrata što uzrokuje naginjanje glave na stranu skraćenog mišića i okretanje lica u suprotnu stranu. U suštini radi se o hematomu unutar ovojnice sternokleidomastoidnog mišića koji uzrokuje skraćenje mišićnih niti. Dijete obično ima asimetriju glave, zaležanost sa strane skraćenja, koju nazivamo plagicefalija. Prirođeni mišićni tortikolis nije rijedak nalaz, opisan je kod otprilike 1 % djece nakon rođenja. Isto tako, uočeno je da djeca s tortikolisom znaju češće imati prirođenu displaziju kukova i čopavo stopalo. 

Kako dokazati tortikolis? 

Obično se tortikolis dijagnosticira prilikom prvog UZV pregleda dojenačkih kukova kod dječjeg ortopeda. Prilikom pregleda dojenčeta potrebno je provjeriti može li dijete okrenuti glavu u obje strane jednako. U slučaju da dijete ne okreće glavu simetrično, na strani vrata gdje je ograničen pokret treba tražiti kvrgu – zadebljanje. Kod prirođenog mišićnog tortikolisa kvrga se može napipati bočno i niže na vratu te nije bolna. Ograničenje pokretljivosti glave može se pojaviti i kod djece koja su pri porodu zadobila prijelom ključne kosti, no u tom slučaju zadebljanje se može napipati nad ključnom kosti.  

Kod prirođenog mišićnog tortikolisa u prvim mjesecima života nije izražena asimetrija lica. Međutim, ako se ne liječi, asimetrija lica će s vremenom napredovati. Kako bi bili što sigurniji u nalaz, obično se preporuča učiniti UZV vrata kod radiologa jer sliku tortikolisa može dati fibromatoza vrata. U starije djece tortikolis može izazvati upala ždrijela koja onda podraži vratne mišiće i nagne glavu u stranu (Griselov sindrom), kao i tumori, poremećaji vida i sluha. 

Kako liječiti tortikolis? 

Glavna metoda liječenja tortikolisa je fizikalna terapija istezanjem skraćenog sternokleidomastoidnog mišića sa svrhom postizanja što većeg opsega pokreta vrata. S fizikalnom terapijom treba početi što prije kako se ne bi razvila asimetrija lica. Djeca obično negoduju prilikom provođenja fizikalne terapije, međutim treba biti ustrajan dok se ne postigne puni opseg pokreta. Ponekad se tortikolis otkrije kasnije ili fizikalna terapija ne bude dovoljno uspješna. U tom slučaju potrebna je operacija, ali tek u vrtićkoj dobi djeteta. 

Scroll to Top