Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti (dalje u tekstu: Politika) objašnjava kako PediOrtoS (dalje u tekstu: Voditelj obrade), kojim upravlja dr.sc. Josip Vlaić, OIB: 94287792867, prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima. Voditelj obrade je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.  

Pročitajte ovu Politiku pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. 

Za sva pitanja vezana za zaštitu podataka možete nam se obratiti putem maila: info@pediortos.com. 

I. Svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i potom obrađujemo kako bismo mogli uz Vašu suglasnost odgovoriti na Vaš upit koji ste nam postavili putem kontakt obrasca, u svrhu pružanja besplatnog online medicinskog savjetovanja.  

Ispunjavanjem navedenog kontakt obrasca prikupljamo one osobne podatke koje ste nam sami stavili na raspolaganje, a koji podaci uključuju Vaše ime i prezime, e-mail adresu te podatke sadržane u Vašem upitu. Navedeni podaci su nužni kako bismo Vas mogli povratno kontaktirati i odgovoriti na Vaše pitanje.  

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole koju dajete samim popunjavanjem kontakt obrasca i slanjem upita.  

Obzirom da PediOrtoS pruža medicinske savjete temeljem Vaših upita, postoji mogućnost da dođe do obrade podataka o zdravlju koji spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka. Za obradu takvih podataka dajete izričitu privolu označavanjem za to predviđene kućice, prije slanja upita. 

Privolu može dati isključivo osoba s navršenih 16 godina života, odnosno nositelj roditeljske skrbi za osobe mlađe od 16 godina, te skrbnik za punoljetne osobe kojima je djelomično ili u cijelosti oduzeta poslovna sposobnost. 

Privolu imate pravo povući u svakom trenutku slanjem obavijesti PediOrtoS-u na e-mail:  info@pediortos.com. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.  

U slučaju dostave podataka maloljetne osobe, nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom je odgovoran za zakonitost obrade i točnost osobnih podataka maloljetne osobe koje on dobrovoljno dostavlja Voditelju obrade. 

II. Kategorije osobnih podataka

U trenutku kada pristupite stranici www.pediortos.com prikupit ćemo podatak o Vašoj IP adresi. 

U slučaju da se odlučite poslati nam upit putem kontakt obrasca, obradit ćemo sljedeće podatke: 

  • Osnovne osobne podatke: ime i prezime 
  • Podatke za kontakt: e-mail 
  • Ostale podatke koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama u svrhu savjetovanja i pružanja informativnog stručnog mišljenja 

Obzirom da PediOrtoS pruža medicinske savjete temeljem Vaših upita, postoji mogućnost da dođe do obrade podataka o zdravlju koji spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka. Za obradu takvih podataka korisnik daje izričitu privolu prije slanja upita, kako je opisano u točki I ove Politike privatnosti. 

Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, primjerice kada ispunite kontakt obrazac na našoj internet stranici ili kada nam se obratite putem e-maila 

III. Vaša prava 

Vaša prava su sljedeća: 

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. 

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. 

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke ili tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele. 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu. 

Pravo na ograničenje obrade: Možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka u slučaju da:  

a) osporavate točnost svojih osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka 

b) je obrada podataka nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje obrade tih podataka 

c) Vaši podaci više nisu potrebni za postizanje svrhe u koju ste ih dali, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva 

Pravo na prenosivost podataka: Možete zatražiti svoje osobne podatke koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Ovo vrijedi samo ako se obrada podataka temelji na privoli ili ugovoru te ako se provodi u potpunosti automatiziranim putem.  

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@pediortos.com. 

Ako niste zadovoljni kako obrađujemo Vaše osobne podatke, možete podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb) ili drugom nadzornom tijelu unutar EU-a. 

IV. Čuvanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo u sigurnom okruženju, na način da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.  

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ranije navedene svrhe, a maksimalno 12 mjeseci od posljednje interakcije s PediOrtoS kako bismo mogli brzo i konkretno odgovoriti na sve dodatne upite koji mogu uslijediti, odnosno do povlačenja privole.  

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što razumno smatramo neophodnim za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.  

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 

V. Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako Vaše osobne podatke mogu obrađivati i naši pouzdani partneri koji pružaju usluge u naše ime. Primjerice, pristup Vašim osobnim podacima može imati vanjski suradnik koji u naše ime brine o održavanju stranice te o sigurnosnim i tehničkim postavkama iste. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom. 

Vaše osobne podatke PediOrtoS i njegovi suradnici obrađuju isključivo unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP).

VI. Kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju Vaš pretraživač pohranjuje u Vašem uređaju (računalo, mobitel, tablet ili drugi uređaj kojim pristupate internet stranici) kada pristupite internet stranici. Kolačići uključuju informacije putem kojih Vas nije moguće izravno identificirati.  Kolačići se nalaze u memoriji Vašeg preglednika i svaki obično sadrži podatke kao što su npr. naziv poslužitelja s kojeg je kolačić poslan, vijek trajanja kolačića i vrijednost (obično nasumično generiran jedinstveni broj). Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org. 

PediOrtoS upotrebljava strogo neophodne kolačiće koji su nužni kako bi Vam omogućili kretanje po stranici i uporabu njezinih značajki. Ovi su kolačići uvijek aktivni, nužni su za funkcioniranje internet stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na Vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi Vas mogle identificirati. 

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem uređaju potrebno je ažurirati postavke Vašeg web preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na Vašem web pregledniku odabirom izbornika za pomoć).  Neki preglednici Vam omogućuju kretanje kroz internet stranicu u „anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na Vašem uređaju i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. 

 

VI. Završne odredbe 

Ova Politika stupa na snagu dana 01.02.2024.  

Zadržavamo pravo izmjene i dopune Politike te će ista biti objavljena na našoj internet stranici www.pediortos.com 

 

VODITELJ OBRADE: PediOrtoS,  e-mail: info@pediortos.com 

Scroll to Top