Menisk

Što je menisk koljena? 

Menisci su hrskavične strukture polumjesečastog oblika smještene između bedrene kosti – femura i goljenične kosti – tibije u koljenu. U koljenu postoje dva meniska, unutarnji i vanjski te imaju oblik slova C, a prednjim i stražnjim krajevima su pričvršćeni za tibiju. Menisci svojim oblikom smanjuju nesklad građe između zglobnih ploha femura i tibije. Na taj način povećavaju kontaktnu površinu zglobnih tijela te doprinose prijenosu opterećenja, smanjenju pritiska na zglobnu hrskavicu te sudjeluju u stabilnosti i raspodjeli zglobne tekućine unutar koljena. Po rođenju cijeli menisk ima krvne žile, a potom do 10. godine života dolazi do prestanka krvne opskrbe unutrašnje dvije trećine meniska, dok je vanjska trećina i dalje opskrbljena krvnim žilama, što omogućuje bolji potencijal cijeljenja nakon puknuća. Ranije se vjerovalo da su sve ozljede meniska kod djece vezane za diskoidni oblik. Međutim, u današnje vrijeme sve više djece sportaša dolazi u ambulantu dječjeg ortopeda zbog puknuća meniska normalnog oblika. Puknuće meniska često je udruženo s puknućem prednjeg križnog ligamenta. Također, puknućem meniska, on gubi svoju fiziološku funkciju „zaštitnika“ koljena te započinju nepovoljni procesi u koljenu, dominantno oštećenje hrskavice koje postupno dovodi do degenerativnih procesa, odnosno osteoartritisa koljena. 

Kako dokazati puknuće meniska kod djece? 

Puknuće meniska najčešća je ozljeda koljena i čini gotovo 75% ukupne unutar zglobne patologije koljena. Klinička slika akutne ozljede meniska karakterizirana je intenzivnom bolnošću u projekciji ozlijeđenog meniska, oteklinom te smanjenim opsegom pokreta. Djeca opisuju da ih je odjednom jako zaboljelo oko koljena kod okreta ili ispružanja noge iz polusavinutog položaja. Također, moguća klinička manifestacija akutne ozljede meniska je pojava blokade koljena – nemogućnosti pune pokretljivosti. Ona nastaje kao posljedica uklještenja odlomljenog dijela meniska između kostiju u koljenu. Koljeno tada bude u blago skupljenom položaju uz nemogućnost izvođenja potpune ekstenzije. Ako je ozljeda meniska nastala uz puknuće prednjeg križnog ligamenta, tada je događaj ozljeđivanja puno dramatičniji, a djeca opisuju „iskakanje koljena“. 

Kliničkim pregledom se sumnja na ozljedu meniska dodatno potvrđuje ako su specifični testovi za oštećenje meniska pozitivni. Svi testovi za menisk uključuju kompresiju i rotaciju u koljenu kako bi se pokušala isprovocirati bolnost. Izljev u koljenu nije rijedak nalaz, kao i ograničenje pune pokretljivosti. Svako ozlijeđeno koljeno treba snimiti RTG-om u najmanje dvije projekcije kako bi se utvrdilo stanje kosti. Budući da se RTG snimanjem ne vide menisci, slikovna pretraga za dokazivanje oštećenog meniska na koju treba uputiti dijete je MR gdje se nakon analize snimki jasno mogu uočiti mjesta puknuća.  

Postoje dvije karakteristične ozljede meniska: RAMP lezija i ROOT lezija. RAMP lezija predstavlja poseban oblik rupture stražnjeg dijela unutrašnjeg meniska u području spoja stražnjeg dijela meniska sa zglobnom čahurom. RAMP lezija je u velikom broju slučajeva udružena s rupturom prednjeg križnog ligamenta, a zanimljiva je po tome da ju je vrlo teško otkriti, zbog čega se naziva i skrivena lezija meniska. ROOT lezija je ozljeda korijena meniska i predstavlja puknuće niti koje povezuju krajeve meniska za tibiju. Takav menisk funkcionalno i biomehanički više nema ispravnu raspodjelu sile te se značajno povećava kontaktni pritisak između tibije i femura. 

Kako liječiti puknuće meniska kod djece? 

Današnja metoda operacije kod puknuća meniska je artroskopija koljena uz šivanje meniska. Artroskopska tehnika šivanja meniska započinje izvođenjem inspekcije unutar zgloba i potvrdom ozljede meniska. Kada se pronađe ruptura meniska odredi se karakter rupture, napravi se inspekcija stabilnosti palpacijskom kukom i potom operater odluči koju će od operativnih tehnika šivanja meniska primijeniti. Prije samog šivanja meniska uvijek je potrebno osvježiti rubove meniska ili čahure, naročito kod starijih puknuća, jer to izaziva biološke procese cijeljenja tkiva. Ova se operativna tehnika uvijek treba primjenjivati kod liječenja puknuća meniska djece i adolescenata te se danas smatra da je odstranjenje meniska – meniscektomija u ovoj dobnoj skupini „vitium artis“ – profesionalni poraz. Prilikom šivanja meniska nekad se naprave kožni rezovi na koljenu kako bi se konci od šivanja mogli zašiti za zglobnu čahuru.  

Nakon operacije meniska bitna je rehabilitacija kako bi se omogućilo cijeljenje meniska uz očuvanje opsega pokreta i mišićne snage s ciljem povratka djece svim aktivnostima na istoj razini kao i prije ozljede. U ranoj fazi rehabilitacije zabranjeno je čučanje, klečanje i rotacije oko koljena. Potom se postepenim provođenjem fizikalne terapije postiže spremnost za sportske aktivnosti pola godine od operacije.  

Scroll to Top